قالب وردپرس

نکات اجرایی مهم در سازه های بتنی


باید توجه داشت که خم میلگردها به طرف پائین یا داخل المان و خارج از ناحیه پوشش بتنی قرار داشته باشد.

نکات اجرایی مهم در سازه های بتنی

۱- باید توجه داشت که خم میلگردها به طرف پائین یا داخل المان و خارج از ناحیه پوشش بتنی قرار داشته باشد.

۲- عملیات جوشکاری میلگردها در محیطی با دمای زیر -۱۸ درجه سلسیوس مجاز نیست.

۳- بعد از پایان پذیرفتن جوشکاری بایستی اجازه داد تا میلگردها به طور طبیعی تا دمای محیط سرد شود،شتاب دادن به فرآیند سرد شدن مجاز نیست.

۴- کاربرد همزمان چند نوع فولاد با مقاومت های مشخصه متفاوت در یک المان بتنی مجاز نیست مگر اینکه در نقشه های اجرائی، مهندس محاسب قید کرده باشد.

۵- برای مهار میلگردهای فشاری نبایستی از قلاب و خم استفاده نمود.

۶- برای میلگردهای با سطح صاف(بدون آج) استفاده از مهارهای مستقیم مجاز نیست.

۷- خم کردن میلگردها انتظار باید قبل از قالب بندی انجام گیرد.

۸- میلگردهای ساده با قطر بیش از ۱۲ میلیمتر را نباید بعنوان خاموت بکار برد.

۹- قطر خاموت ها نباید از ۶ میلی متر کمتر باشد.

۱۰- مناسب ترین محل قطع و وصله میلگردهای طولی ستون بتنی،در نصف ارتفاع آن است.

۱۱- محل مناسب برای وصله کردن میلگردهای طولی تیرهای بتنی،بیرون از گره تیر با ستون و در محدوده یک چهارم تا یک سوم از طول دهانه از تکیه گاه است.

اثرات مواد زیان آور بر خواص بتن

۱. کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع می کند،با حداکثر غلظت ۰.۱%

۲. بی کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع یا کند می کند با حداکثر غلظت ۰.۴% تا ۰.۱%

۳. کلرورها » تسریع در زنگ زدگی آرماتور و کابل های پیش تنیدگی.بیش از ۰.۰۶% در بتن پیش تنیده و ۰.۱% در بتن آرمه خطرناک است.

۴. سولفاتها » اثر نامطلوب روی بتن.به ازای هر ۱% سولفات در آب،۱۰% کاهش مقاومت بوجود می آید.

۵. فسفاتها،آرسنات ها و براتها » افزایش زمان گیرش.حداکثر غلظت ۰.۰۵%

۶. نمک های مس،روی،سرب،منگنز،قلع » افزایش زمان گیرش.حداکثر غلظت ۰.۰۵%

۷. آبهای اسیدی » در صورت وجود اسید کلریدریک و اسید سولفوریک و سایر اسیدهای غیرآلی،حداکثر تا ۰.۱% بلامانع است و آبهای با ۴.۵

۸. آبهای قلیایی » در صورت وجود بیش از ۰.۵% هیدروکسید سدیم و ۱.۲% هیدروکسید پتاسیم ( نسبت به وزن سیمان ) باشد،مقاومت بتن تقلیل می یابد.

۹. آبهای گل آلود » قبل از مصرف از حوضچه های ته نشینی عبور داده و یا به روش دیگر تصفیه کرد.

۱۰. آب دریا » با حداکثر ۳.۵% نمک محلول برای ساخت بتن ( بدون آرماتور ) بلامانع است.

۱۱. مقاومت بتن ساخته شده با آب دریا بین ۱۰% تا ۲۰% کاهش می یابد.

سنگدانه ها

• بهترین منابع سنگدانه ها، در محل رودخانه ها می باشد که بسیار ساده و ارزان استخراج می گردند.

• دانه های درشت رودخانه ای عموما گرد و دارای دانه بندی مناسب ولی مقاومت بتن ها کمتر می باشند.

• مصرف سنگدانه های طبیعی (گرد گوشه با سطح صاف) در بتن، کارآئی بهتری می دهد.

• سنگدانه های شکسته که تیزگوشه می باشند کارآئی کمتر ولی مقاومت خمشی و فشاری بیشتری دارند.

• بهترین سنگدانه برای تهیه بتن،سنگدانه های سیلیسی هستند.سختی آنها بین ۶ تا ۷ (از ۱۰ که مربوط به الماس است.) می باشد.ولی برای بتن های معمولی بیشتر از سنگدانه های آهکی استفاده می شود که سختی آنها بین ۳ تا ۴ است.

• مقدار آب همراه شن به لحاظ کم بودن آن قابل صرفنظر است ولی آب همراه با ماسه که گاهی به ۵۰ تا ۶۰ لیتر بر مترمکعب ماسه می رسد و قابل ملاحظه است و بایستی در زمان بتن ریزی مورد توجه قرار بگیرد.

• سنگدانه های مصنوعی که از گرد حاصل از سوزانیدن زباله ها و یا سرباره کوره های ذوب آهن و غیره بدست می آید و حاوی مقادیری فلزات و دیگر مواد سخت می باشند می توان برای ساخت بتن های غیرباربر استفاده نمود.امروزه بیش از ۴۰ درصد بتن های مصرفی در کارگاه باربر نیستند و با استفاده از این روش می توان کمک شایانی به حفظ محیط زیست نمود.

نکات اجرایی مهم در سازه های بتنی

قالب وردپرس