قالب وردپرس

مقررات ایمنی سیستم محرکه آسانسور


هر آسانسور باید حداقل یک سیستم محرک مخصوص به خود داشته باشد.آسانسور
حرکت دادن آسانسور به دو روش مجاز است .
آسانسور باید مجهز به سیستم ترمزی باشد که در مواقع قطع منبع تغذیه موتور اصلی و یا مدارهای فرمان به صورت خود کار سیستم متحرکه را متوقف نماید .
سیستم ترمز باید یک ترمز الکترومکانیکی ( اصطکاکی ) داشته باشد .
سیستم ترمز باید بدون هیچگونه تاخیری پس از قطع مدار باز کننده ترمز، عمل نماید (دیود با خازنی که به طور مستقیم به ترمینال سیم پیچی ترمز متصل است بعنوان یک وسیله تاخیر دهنده محسوب نمی شود .)
فشار کفشک های ترمز باید توسط نیروی فنر تامین شود .
ترمز باید دارای حداقل دو کفشک با لنتهای نسوز باشد که روی دیسک یا استوانه عمل می کنند .
استفاده از ترمز نواری ممنوع است .
وجود چرخ طیار یا وسیله دیگری برای رساندن کابین در حالت اضطراری تا سر طبقه ضروریست .
برای قسمتهای گردنده در دسترس با سطح ناصاف نظیر زنجیرها ، چرخ زنجیرها و چرخ دنده ها بایستی حفاظت موثری پیش بینی شود .
کلیه اجزاء گردنده با سطح صاف بایستی به رنگ زرد باشد.
قالب وردپرس