قالب وردپرس
دانلود آئین نامه های فولاد و بتن آمریکا و کانادا

دانلود آئین نامه های فولاد و بتن آمریکا و کانادا


دانلود آئین نامه های فولاد و بتن آمریکا و کانادادانلود آئین نامه های فولاد و بتن آمریکا و کانادا

ایین نامه های آمریکایی :
۱-دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
دانلود
۲-دانلود نسخه نهایی آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-14
دانلود پارت ۱
دانلود پارت۲
دانلود پارت۳
۳-آیین نامه ملی کانادا قسمت بار باد:
دانلود
در ویرایش ۹۲ مبحث ششم قسمت بار باد عمدتا ترجمه بار باد آیین نامه کانادا می باشد. با توجه به اینکه بار باد ناقص ترجمه شده است، طراحان می توانند برای موارد خاص مانند بیلبوردهای تبلیغاتی، سازه های مشبک، دکلها،… و یا هر موردی که مبهم ترجمه شده، از این مرجع اصلی استفاده کنند تا چاپهای بعدی مبحث ششم انشاالله بار باد تکمیل شود. البته ظاهرا طبق بند ۶-۱۰-۷-۴ برای مواردی مانند دودکشها و پوسته ها باید به راهنمای مبحث ششم مراجعه کرد که احتمال می دهم راهنما نیز ترجمه همین فایلی باشد که قرار داده ام.۴٫آیین نامه فولاد آمریکا

دانلود

۵٫ضوابط لرزه ای آمریکا برای سازه های فولادی
دانلود

۶٫ضوابط طراحی لرزه ای اتصالات فولادی آمریکا
دانلود

۷٫آیین نامه بتن آمریکا
دانلود

۸٫۸٫مثالهای طراحی اعضا واتصالات فولادی بر اساس ویرایش ۲۰۱۰ آیین نامه فولاد آمریکا (AISC360-10) میباشد
دانلود
۹٫آیین نامه بارگذاری آمریکا.
پارت۱:
دانلود

پارت۲:
دانلود

پارت۳:
دانلود

پارت۴:
دانلود

قالب وردپرس